Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (azaz „ÁSZF”) az ÉMI Estate Kft. (székhely: 1147 Budapest, Öv utca 152, cégjegyzékszám: 01-09-968177 Budapesti Cégbírósága által bejegyzett; adószám: 23493216-2-42; Telefon: +36 1 785 5733) tulajdonában álló és általa a www.webdivat.hu (tárhelyszolgáltató: Deal-Inform Kft., elérhetőség: 4030. Debrecen, Kosárfonó u. 28. info@ideahonlapom.hu) domain név alatt üzemeltetett webáruház („Webáruház”) vásárlók („Vásárló”) általi használatát szabályozza.
 2. Webáruház használatának feltétele, hogy Vásárló a jelen ÁSZF-et kifejezetten elfogadja. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos, naprakész változata elérhető a www.webdivat.hu weboldalon, ahonnan az letölthető és elmenthető.

 

II. Vásárlás menete

 1. Kifejezett ellentétes tájékoztatás hiányában, a Webáruházban elérhető termékek („Termék”) mennyisége a készlet erejéig értendő. Webáruház nem garantálja, hogy a rendelhető termékek folyamatosan készleten vannak és nem vállal felelősséget azért, hogy ezen termékek ténylegesen raktáron vannak.
 2. Termékekre és azok árára vonatkozó információ nem keletkeztet a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlati kötöttséget, vagyis a Vásárló megrendelése nem keletkeztet kötelező érvényű adásvételi szerződést.
 3. A megrendeléseket a Webáruház az év minden egyes napján, éjjel-nappal fogadja. Normál esetben minden megrendelés a Webáruházba érkezését követő munkanapon feldolgozásra kerül. Webáruház fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen felfüggessze a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat, technikai vagy bármely egyéb okból.
 4. Webáruházban kiválasztott termékeket a kosárba („Kosár”) kell helyezni. A Kosár tartalmát bármikor meg lehet tekinteni, további termékek helyezhetők el benne vagy vehetők ki belőle a megrendelés feladásáig.

Amennyiben, nem kíván tovább böngészni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gombot válassza. A megrendelés feladásához kötelező kitölteni a Szállítási információk összes mezőjét, illetve ha a szállítási cím eltér a számlázási címtől, kattints a „Szállítás másik címre?” kérdés alatt található kockába és ott add meg a szállítás címét. Amennyiben nincs eltérés a számlázási és szállítási adatok között, akkor ezzel nem kell foglalkoznod.

Webáruház automatikusan értesítő e-mailt küld a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben mégsem érkezne meg ez a visszaigazolás, a Vásárló a Kapcsolat oldalon található elérhetőségek valamelyikén tud kapcsolatba lépni a Webáruházzal, mely a weblap bal alsó sarkában található „Kapcsolat” gombra klikkeléssel érhető el.

Kérjük, fokozottan ügyeljen a bevitt adatokra, azokat elküldés előtt ellenőrizze. Amennyiben a legnagyobb gondosság mellett is azt észleli, hogy a megrendelés leadása során nem megfelelő adatokat adott meg, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk az elérhetőségek valamelyikén.

A megrendelés elküldésével a Vásárlót ajánlati kötöttség terheli a kiválasztott termékek megvásárlására. A Vásárló garantálja, hogy az általa megadott Számlázási és/vagy Szállítási cím, illetve Szállítási és fizetési mód valós és helyesen lett megadva.

 1. Az adásvételi szerződés a Vásárló és a Webáruház között akkor jön létre, amikor a Vásárló megkapja a visszaigazoló e-mailt. A felek elismerik, hogy az ily módon létrejött adásvételi szerződés írásbelinek minősül és magyar nyelven köttetett. A szerződést a Webáruház nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető.

Amennyiben a csomagolást a vásárló még nem bontotta fel, úgy 14 napon belül elállhat a vásárlástól, ez esetben azonban erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles a Webáruházat értesíteni, illetve a terméket haladéktalanul visszaküldeni. Elállási jog gyakorlása esetén a visszaküldés költségét a vásárló köteles viselni. A termék árát a Webáruház mindaddig jogosult visszatartani, amíg a vásárló a terméket sérülésmentes csomagolásban vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt ilyen állapotban visszaküldte.

Garanciát fehérneműk esetében, bugyikra nem vállalunk,minden más termékre 14 nap  garancia van!

III. Szállítás

 1. A termékek szállítását a DPD Hungária Kft. végzi!

Jelenleg az alábbi átvételi módok választhatók:

 •  Utánvéttel, DPD futárnak  fizetve.A posta új szabályzata szerint levélküldeményként csomagot,sajnos nem áll módunkban feladni.. Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, azonnal,  csomagoljuk és aznap átadjuk a futár szolgálatnak..
 1. A megrendelt termékek kiszállítása csak Magyarország területén lehetséges. A szállítási költségeket a Vásárló viseli, kivéve, ha a Webáruház kifejezetten átvállalja annak díját.

Át nem vett csomag esetén a Webáruház jogosult a visszaszállítási és a Vásárló írásbeli kérésére történő újbóli kiszállítás költségét felszámolni a Vásárlónak.

 1. A termékekben keletkező károkért vagy a termékek esetleges elveszéséért a felelősséget átvételtől illetve a DPD Hungária Kft.-nek való átadás pillanatától a Vásárló viseli.
 2. Webáruház nem vonható felelősségre a szállítás során bekövetkező fennakadásokért és abból következő késedelemért, amelyek oka vis maior, illetve előre nem látható és el nem hárítható akadályok, melyek a Webáruháznak nem felróhatóak.

 

IV. Fizetési feltételek

 1. Webáruház fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a Webáruházban elérhető termékek feltüntetett árát módosítsa.
 2. Webáruházban feltüntetett árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
 3. A feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási és fizetési költségeket.
 4. A Vásárló az alábbi  fizetési mód közül választhat….Utánvéttel. Az utánvétel költsége felszámításra kerül.
 5. Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott Számlázási adatok alapján kiállított számla utólag nem módosítható.

 

V. Vegyes rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a 2001. évi CVIII. törvény (Elker. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) évi kormányrendelet alkalmazandó.
 2. Az adásvételi szerződésből eredő vagy azzal összefüggő vitás kérdéseket a felek elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben peres eljárásra kerülne sor, a felek, illetékességtől függően alávetik magukat a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék joghatóságának.
 3. Webáruház fenntartja a jogot, hogy:
 • Webáruházban található termékek árát, illetve mennyiségét módosítsa.
 • Webáruházban új termékeket jelentessen meg, illetve régieket töröljön.
 • Akciókat vezessen be, azokat módosítsa vagy megszüntesse.
 • Jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa.
 1. Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését megtagadja amennyiben az alábbiak közül bármelyik feltétel teljesül:
 • Csalás, pénzmosás, hamisítás gyanúja merül fel.
 • Vásárló az ÁSZF-ben foglaltakhoz nem tartja magát.
 • Vásárlónak bármilyen tartozása áll fenn a Webáruházzal vagy az ÉMI Estate Kft.-vel szemben.
 • Vásárló a megvásárolt terméket nem rendeltetésszerűen, vagy nem megfelelően használja és ezt a Webáruház ellen, annak hírnevének csorbítására kívánja felhasználni.

A Webáruház és a Vásárló között létrejövő bármely megállapodás, szerződés, illetve azok teljesítése során a felek nem sérthetik meg a Magyarország területén hatályos jogszabályokat.

 1. A Webáruház nem vállal felelősséget az alább felsoroltakból eredő károkért:
 • Az Interneten keresztül küldött adatok eltűnéséért, azok Webáruházhoz való meg nem érkezéséért vagy egyéb más hiányos formában való megérkezéséért.
 • Az Internet működésében beálló bármilyen hiba, ami a Webáruház normál működését megnehezíti vagy ellehetetleníti.
 • Bármely szoftver hibája.
 • Bármely program hibájából, váratlan esemény vagy technikai hibából eredő károkért.
 • E-mail kommunikáció feldolgozásából eredő károkért.
 • Az Internet szerverek meghibásodásából, Internet kapcsolat hibáiból, az Internet operációs eszközeinek nem megfelelő működéséből eredő károkért.

A Webáruház nem vállal felelősséget a Vásárló vagy bármely harmadik személy közvetlen vagy közvetett káráért, amely a Webáruház használatából ered.

A jelen ÁSZF 2015. augusztus 6-án lép hatályba és minden megrendelésre nézve irányadó, melyet a Vásárló a Webáruházban felad. A megrendelés feladásával a Vásárló jelen ÁSZF-et elfogadja.

Comments are closed.